Topp 35 - De mest innovativa elbolagen 2022 enligt konsumenterna

Teknik- och digitaliseringstrenden är högst relevant för energimarknaden. Andelen konsumenter som direkt efterfrågar en integration av ’den nya smarta tekniken’ (till exempel app- eller röststyrning av hemmets produkter) är nu uppe i 20%. Samma konsumentgrupp tycker dessutom att den tekniska utvecklingen idag går alldeles för långsamt. Med insikter från Odyssey Energy Compass listar vi de 35 mest innovativa och nytänkande elbolagen enligt konsumenternas uppfattning 2022.

Många energibolag investerar regelmässigt betydande resurser i innovation. Siktet är inställt på framtidens energiförsörjning, och investeringshorisonten hamnar någonstans i spannet 5 till 25 år. Ur konsumenternas perspektiv är däremot tidshorisonten betydligt kortare - det är tydligt att innovationen måste realiseras här och nu i det befintliga produkterbjudandet. Löften om att ”allt kommer bli bättre” om ett antal år eller för nästa generation driver inte konvertering. Konsumenterna likställer snarare innovation med den direkta möjligheten att kunna påverka hushållets energiförbrukning och därmed spara pengar.

Adaptionstakten ökar - innovation ger nu full utväxling 

Enligt adoptionskurvan för teknisk innovation har vi passerat ’early adopters’-fasen och befinner oss nu i den fas där adoptionen går som snabbast.

Källa: E.M. Rogers, 1962,Diffusion Of Innovation Theory

Att som energibolag vara positionerad gentemot innovation innebär i nuläget att det finns marknadsandelar att ta från de konkurrenter som har valt en annan position. Energy Compass har under 2022 sett ett tydligt lyft för de bolag som varit rätt positionerade, och vi förutspår fortsatt tillväxt för dessa under 2023. Samtidigt kommer fler och fler av energibolagen att hinna i kapp rent teknologiskt – allt kommer därför avgöras av elbolagens förmåga att leverera och paketera sina innovationsinitiativ till konkreta konsumenttjänster.

Flera energibolag är tekniskt starka men uppfattas inte som innovativa

De mest innovativa elbolagen 

I toppen av innovationsindex – långt före konkurrenterna - ligger två bolag som har vuxit i snabb takt under 2022; Tibber och Greenely. Avståndet mellan bolagen på listan är slående, där vi ser att Tibber har dubbelt så högt index som nummer fyra på listan, Svea Solar.

2022
Hållbarhetsindex
Trend
Relevans
1
.
GodEl
100
green arrow up-right
0
5
2
.
Nordic Green Energy
88
green arrow up-right
1
3
3
.
Svea Solar
75
green arrow up-right
3
3
4
.
Greenely
74
green arrow up-right
7
2
5
.
Sollentuna Elhandel
68
green arrow up-right
7
5
6
.
Vattenfall
67
green arrow up-right
0
4
7
.
Telge Energi
67
green arrow up-right
0
4
8
.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
66
green arrow up-right
8
5
9
.
Bixia
63
green arrow up-right
-3
4
10
.
Elverket
63
green arrow up-right
8
5
11
.
Skellefteå Kraft
60
green arrow up-right
-1
5
12
.
BestEl
60
green arrow up-right
-12
4
13
.
Jämtkraft
59
green arrow up-right
1
4
14
.
Eskilstuna Energi
59
green arrow up-right
3
5
15
.
Fortum
57
green arrow up-right
1
4
16
.
Stockholms Elbolag
56
green arrow up-right
-1
5
17
.
Falu Energi och Vatten
56
green arrow up-right
0
5
18
.
Eon
53
green arrow up-right
-1
4
19
.
Mälarenergi
51
green arrow up-right
-1
4
20
.
Jönköping Energi
50
green arrow up-right
2
1
21
.
Dalakraft
49
green arrow up-right
-3
4
22
.
Göteborg Energi
49
green arrow up-right
2
4
23
.
Umeå Energi
47
green arrow up-right
-11
3
24
.
Öresundskraft
47
green arrow up-right
-3
5
25
.
Mölndal Energi
47
green arrow up-right
-5
5
26
.
Kungälv Energi
46
green arrow up-right
-7
5
27
.
Karlstads Energi
46
green arrow up-right
8
5
28
.
Bjäre Kraft
46
green arrow up-right
-16
5
29
.
Ellevio
46
green arrow up-right
-1
3
30
.
Trollhättan Energi
46
green arrow up-right
8
5
31
.
Uddevalla Energi
45
green arrow up-right
-3
5
32
.
Göta Energi
45
green arrow up-right
-1
5
33
.
Borås elhandel
44
green arrow up-right
0
5
34
.
Boo Energi
43
green arrow up-right
-1
5
35
.
Luleå Energi
43
green arrow up-right
7
1
36
.
Borlänge Energi
42
green arrow up-right
2
4
37
.
Norrtälje Energi
41
green arrow up-right
6
3
38
.
Skövde Energi
41
green arrow up-right
-3
5
39
.
Kraftringen
40
green arrow up-right
-4
4
40
.
Lunds Energi
39
green arrow up-right
-8
5
41
.
Tibber
36
green arrow up-right
-7
3
42
.
Gävle energi
35
green arrow up-right
-2
3
43
.
Skånska Energi
35
green arrow up-right
0
3
44
.
C4 Energi
34
green arrow up-right
-1
5
45
.
Halmstads Energi och Miljö
34
green arrow up-right
-2
1
46
.
Upplands Energi
30
green arrow up-right
8
5
47
.
Sundsvall Energi
12
green arrow up-right
-2
5
2022
Innovationsindex
Trend
Relevans
1
.
Tibber
100
green arrow up-right
0
4
2
.
Greenely
84
green arrow up-right
4
1
3
.
Nordic Green Energy
58
green arrow up-right
19
2
4
.
Svea Solar
52
green arrow up-right
0
1
5
.
GodEl
51
green arrow up-right
5
3
6
.
Bixia
43
green arrow up-right
1
1
7
.
Skellefteå kraft
37
green arrow up-right
6
2
8
.
BestEl
33
green arrow up-right
33
1
9
.
Göta Energi
32
green arrow up-right
2
4
10
.
Stockholms Elbolag
31
green arrow up-right
2
2
11
.
Norrtälje Energi
31
green arrow up-right
1
2
12
.
Telge Energi
31
green arrow up-right
4
4
13
.
Vattenfall
28
green arrow up-right
7
2
14
.
Eon
28
green arrow up-right
2
2
15
.
Fortum
27
green arrow up-right
2
5
16
.
Kungälv Energi
26
green arrow up-right
26
2
17
.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
26
green arrow up-right
26
2
18
.
Ellevio
26
green arrow up-right
2
1
19
.
Sollentuna Elhandel
25
green arrow up-right
25
2
20
.
Jämtkraft
24
green arrow up-right
3
2
21
.
Öresundskraft
24
green arrow up-right
0
2
22
.
Dalakraft
23
green arrow up-right
0
2
23
.
Luleå Energi
22
green arrow up-right
22
4
24
.
C4 Energi
22
green arrow up-right
22
2
25
.
Mälarenergi
22
green arrow up-right
3
5
26
.
Göteborg Energi
20
green arrow up-right
2
3
27
.
Kraftringen
20
green arrow up-right
4
2
28
.
Skånska Energi
19
green arrow up-right
19
1
29
.
Mölndal Energi
18
green arrow up-right
3
5
30
.
Umeå Energi
13
green arrow up-right
13
1
31
.
Karlstads Energi
13
green arrow up-right
4
1
32
.
Uddevalla Energi
12
green arrow up-right
12
2
33
.
Gävle energi
12
green arrow up-right
1
2
34
.
Skövde Energi
11
green arrow up-right
4
3
Uppdatering 2023-30-18: Lund Energi har utgått som enskilt varumärke. Ingår i Kraftringen. Övriga aktörer har flyttats upp i listan

Tibber i tydlig tätposition hos konsumenterna

Tibber har funnits på marknaden sedan 2016. Nytänkandet i Tibbers erbjudande har varit tydligt och explicit sedan starten - Tibber ska vara något annat än de ‘stora dinosaurierna’. Till skillnad från majoriteten av energibolagen i toppen av innovationsindex är nytänkandet något som driver både efterfrågan och kundnöjdhet för Tibber – early adopters av ’den nya tekniken’ har med andra ord gjort sitt val av energibolag. Tibbers erbjudande kombinerar prispress gentemot energileverantörerna med integration gentemot produktleverantörerna. Konsumenterna ges därmed möjlighet till kontroll och optimering av sin energikonsumtion.

Tvåan på listan, Greenely har erbjudit energiavtal direkt till konsumenter sedan 2019, men har dessförinnan fungerat som leverantör av mätteknik för energioptimering till andra bolag i branschen. Till skillnad från Tibber drivs efterfrågan och kundnöjdhet hos Greenely inte primärt av innovationshöjden i deras erbjudande. Avståndet till konkurrenterna är dock tydligt – Greenely står för ’rätt typ’ av innovation på energimarknaden.

Relevans – när driver innovation efterfrågan och kundnöjdhet?

Beroende på hur högt prioriterad innovation är för de kunder/potentiella kunder man attraherar, varierar den utväxling ett energibolag kan räkna med att få från sin innovationsimage. Även i toppskiktet av innovationsindex är det stora skillnader i hur pass mycket nytänkande driver efterfrågan och kundnöjdhet. Grafen nedan visar de tio högst rankade bolagen i november 2022.

Vem får bäst utväxling på sin innovationsimage?

Innovation ur konsumentens perspektiv

Energy Compass visar på skillnaden mellan relevant och irrelevant innovationsarbete ur konsumentens perspektiv. Det är tydligt att den direkta kopplingen till hushållets kostnader för energiförbrukning styr betygsättningen av innovation och nytänkande.

Innovation ska hjälpa konsumenterna att spara pengar

Innovationen behöver inte vara av teknisk art för att ses som relevant av konsumenterna – annat nytänkande som belönas kombinerar kostnadsbesparingar med hållbarhet eller med prismodeller. Två exempel:

  • GodEls nytänkande när det kommer till hållbarhet ger bolaget en femteplats på Innovationsindex – det driver också bolagets efterfrågan och kundnöjdhet i större utsträckning än de flesta konkurrenterna i toppskiktet av innovationsindex.
  • Göta Energis nytänkande när det kommer till prismodeller ger bolaget en niondeplats på Innovationsindex – det driver också bolagets efterfrågan och kundnöjdhet i större utsträckning än de flesta konkurrenterna i toppskiktet av innovationsindex.

Vattenfall har som Sveriges största energibolag både mandat och ekonomiska muskler att ta ledarskapet inom energiinnovation. Investeringar – omöjliga för mindre aktörer – görs i framtida lösningar på energiförsörjning. Det politiska trycket på storbolagen är hårt och tar uppmärksamheten från teknikledarskapet man utövar. Ur konsumentens perspektiv delas det dock inte ut några innovationspoäng till dessa långsiktiga satsningar – det är situationen här och nu som ska premieras.

Onboarding och kundsupport en växande utmaning när kundbasen breddas

Fokuseringen på den tekniska sidan av energikonsumtion och konsumenternas turbulenta sökande efter rätt leverantör har under året skapat extremt högt tryck på aktörers supportavdelningar. Energibolagens kommunikation och frekventa ”success stories” från early adopters skapar förväntningar och förhoppningar hos konsumenterna. I takt med att adoptionen ökar kommer de innovativa bolagen att behöva svara upp mot förväntningarna från en allt bredare målgrupp som både är väsentligt mindre teknikkunnig och benägen att på egen hand prova sig fram för att få tekniken att fungera.

De innovationsdrivna bolagen står inför utmaningar

Lär känna elkonsumenterna på djupet med Odyssey Energy Compass

Från rationell och trögrörlig till proggresiv och proaktiv. Energibranchen håller på att förändras i grunden. Idag engagerar el fler konsumenter än någonsin och pris som enda konkurrensfaktor får i allt större utsträckning lämna plats för marktrontrender som miljö, hållbarhet och teknik. Med Odyssey Energy Compass följer ni med utvecklingen och förstår era konkurrenter, er marknad och framförallt era kunder på djupet.

Strategiskt viktiga frågor som du enkelt besvarar med Energy Compass

  • Vilka behov har era potentiella kunder? Och är de detsamma som era befintliga kunders?
  • Hur stor är risken för att kunder väljer bort er? Och vad är drivkraften bakom kundbortfall i olika kundsegment?
  • Vilka avtalstyper föredrar dagens elkonsumenter? Och vilka mervärdestjänster ökar attraktionskraften?
  • Hur stor är försäljningspotential? Och vart finns den?
  • Tar ni vara på er försäljningspotential? Och framförallt, gör ni det bättre än vad era konkurrenter gör?